Skip to content Skip to footer
Praxica

Integrer de bevidste og ubevidste drivkræfter

Kan de være svært at se forskellige stakeholderes placering i dit beslutnings-landkort, bøvler I med at positionere jeres produkt, en problemstilling eller et samarbejde? Er det ved at være tiden til at tage nye metoder i brug så I ikke gentager den samme løsning igen og igen og ender samme sted.

Live Lab et stærkt værktøj til at afdække de skjulte for øjet men styrende kræfter, til at afdække årsager, se ind bag ved og forstå bevægelser i beslutningsprocesser, at se aktører og deres indbyrdes sammenhænge og loyaliteter